gnesta-planket

Datum:

25/7 kl 11.00 - 15.00

|

Utomhus i Gnesta centrum, vid godsmagasinetUtställning som drar över 1000 besökare!

Gnesta-planket är en unik årlig fotoutställning mitt i Gnesta centrum med många intressanta utställare som själva brukar närvara. "Planket" finns på framsidan av Färghuset och gaveln och baksidan på gamla Godsmagasinet.

Temat för i år är "Den svenska berättartraditionen". Tack vare det här välbesökta arrangemanget har Gnesta blivit känt för många fotografer. 

 I anslutning till utställningen, på framdian av godsmagasinet finns en fotoloppis med allehanda tillbehör en fotointresserad behöver.

Allt började för 6 år sedan
Initiativtagare till Gnesta-Planket är Bengt Björkbom i Gnesta, fotograf och fotoentusiast på www.fotosidan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bengt har tagit med sig idén med fotoplanket från Vita bergsparken på Södermalm i Stockholm där man på 1980-talet och en bit in på 1990-talet ordnade en fotografisk träffpunkt varje sommar.

2007 återupplivades Planket i Vita bergsparken och sedan dess har företeelsen spridit sig till andra städer, och sedan 2010 även till Gnesta.SNABBFAKTA

Fotoutställning utomhus med många olika spännande bilduttryck, flera välkända fotografer deltar.