Hembygdsgårdar

Hembygdsgårdarna drivs av ideella föreningar som bevarar och främjar kunskapen om hembygdens kultur och historia. Här finns ofta väl bevarade gamla bygnader, möbler, redskap och föremål, nedtecknade lokala berättelser - allt med väldigt lokal anknytning!

På hembygdsgårdarna anordnas sommaraktiviteter som midsommarfiranden, hemvändardagar, loppisar, allsång och andra musikarrangemang.
De flesta hembygdsgårdarna hyr även ut sina lokaler till  privata fester och sammankomster.


Gryts hembygdsgård i Stjärnhov

Hembygdsgården är belägen ca 2 km från Stjärnhov, på före detta fastigheten Pettersberg, vilken på 1700-talet var ett prästänkeboställe. Runt gårdstunet finns en samling hus, som är skänkta från olika gårdar i socknen, såsom parstuga, härbre, bod, loge och ladugård. Ett nybyggt hus med kök och toalett finns också.  Läs mer här om Gryts hembygdsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ullevi hembygdsgård

Hembygdsgården i Gåsinge-Dillnäs är belägen i Ullevi by, avtagsväg västerut från vägen mellan Gnesta och Laxne. Dess egentliga namn är Sörgården i Ullevi och tillfördes föreningen genom donation av fröken Eva Andersson, Hammersta, samma år som föreningen bildades, 1947.
På fastigheten fanns då bostadshus, ladugård och visthusbod. Bostadshuset består av kök, en liten kammare och ett större rum.
Läs mer här om Gåsinge Dillnäs hembygdsförening. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Björnlunda hembygdsgård

Här finns 19 byggnader samt en örtagård,”Per i Vibys örtagård”. Här finns mangårdsbyggnad, soldattorp, ladugård och stall, byskola, portlider samt sillbod och dass. Två loftbodar används som vandrarhem under juni-augusti. Till föreningen hör också en fatabur som står vid Bjursnäs på vägen mot Kleva. Endast Eklundsstugan fanns ursprungligen på plats i Eklunds hage.
Läs mer här om Björnlunda hembygdsförening. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frustuna hembygdsgård

Gästgivaregården (Oppgården) har funnits på denna plats sedan slutet av 1600-talet, det visar en karta från 1691, som finns på lantmäteriet i Gävle. Den var från början en parstuga men har byggts på under åren. I husförhörslängderna för Gnesta som börjar 1786, finns Gästgivaregården nämnd som gästgiveri och skjutsstation.

Det sista gästgivareparet var Otto och Amanda Johansson som arrenderade rörelsen från 1901 till 1908. De köpte Gästgivaregården 1908. Den tidigare verksamheten som skjutsstation upphörde efter 1920 men makarna fortsatte att hyra ut rum och ha matsal fram till 1939.
Gnesta köping köpte Gästgivaregården 1967 men byggnaden var i så dåligt skick att många ville bränna ner den. Den siste hyresgästen var konstnären Axel Stenberg, kallad ”Tomten”, och han flyttade på 1970-talet. 1970 överlät kommunen förfoganderätten till Frustuna Hembygdsförening.

Här kan du läsas mer om Frustuna hembygdsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

SNABBFAKTA

Hembygdsgård kallas en äldre gård eller samling byggnader, som i de flesta fall övertagits av ortens hembygdsförening och sköts ideellt. 
I hembygdsgården förvaras bruksföremål och annat från äldre tider och husen kan vara tidstypiskt möblerade. Här samlar man uppgifter och berättelser om bygden i gångna tider. I anslutning till hembygdsgården ordnas ofta trditionella fester , exempelvis vid jul och midsommar.

I Sverige finns det cirka 1400 st hembygdsgårdar.

Kategorier

Hembygdsgårdar

Konst & hantverk

Kyrkor

Museum