Gnesta konstrunda

Gnesta Konstrunda genomförs som vanligt den första helgen i september för ett växande antal besökare. Det har blivit en uppskattad tradition att traktens konstnärer och konsthantverkare öppnar sina dörrar för allmänheten, in till sina skapande miljöer i ateljéer och hem. Från att de första åren ha varit en händelse som intresserade framförallt lokalbefolkningen och de många sommar- och fritidsboende i Gnesta kommun, har en besöksexplosion inträffat på senare år.

Besökare långt utanför kommunens gränser har börjat strömma till – inte minst från stockholmsområdet. Det geografiska området för konstrundan går österut en bit utanför kommunens gränser, till Mölnbo och i väster från Stjärnhov till norr i Laxne. Det kan därmed behövas lite planering om man vill hinna med flera besök under lördagen och söndagen. Därför finns en samlingsutställning där man kan bekanta sig med ett representativt konstverk av varje deltagande konstnär.

Samlingsutställning på Lagårn i Ullsta
Samlingsutställningen finns i år på Lagårn i Ullstalänk till annan webbplats den 2 och 3 september. Där får du en överblick på alla konstnärer och information om var du kan hitta dem. Vill du se allt då behöver du starta tidigt. Det finns 35 platser att åka till och sammanlagt 50 konstnärer att möta. Konstrundan och samlingsutställningen är öppen klockan 11.00-17.00 båda dagarna.

Gnesta Konstrunda är frukten av ett framgångsrikt samarbete mellan en lokal konstnärsgrupp och Gnesta kommun och har funnits sedan 1999. Planeringsgruppen för konstrundan tilldelades 2007 Gnesta kommuns kulturpris för sitt arbete med att hålla samman konstnärskollektivet på orten och fördjupa innebörden av Gnesta som en kommun med ambitioner att erbjuda ett rikt kulturliv.

Klicka här om du vill du komma i kontakt med Gnesta Konstrunda.länk till annan webbplats