kyrkor

Två församlingar

I kommunen finns det sju kyrkor. I Daga församling finns Gryts kyrka, Björnlunda kyrka, Gåsinge kyrka och Dillnäs kyrka.
I Frustuna församling finns Frustuna kyrka, Kattnäs kyrka och Torsåkers kyrka. En del av kyrkorna i församlingarna uppfördes redan på 1100-talet. Alla dessa bjuder även på kulturupplevelser.

Kontakta respektive församling för mer information kring tillgänglighet, öppettider eller om du har andra frågor som gäller kyrkans verksamhet.
Webbsida: www.svenskakyrkan.se Länk till annan webbplats.

Kattnäs kyrka

Frustuna kyrka

Gåsinge kyrka

Gryts kyrka