Bild på den blåa skyltningen på Gnestaleden

GNESTALEDEN

Trevlig gång- och cykelled öster om Gnesta

Gnestaleden är 10 km lång och sträcker sig mellan Gnesta och Karlslund, ca 3 km söder om Björnlunda. Längs med Gnestaleden finns ett vackert sörmländskt landskap med anrik kulturbygd. Vid Jakobsberg hittar du en naturslinga med fågeltorn. Dessutom finns det många fornminnen, till exempel två gravfält från yngre järnåldern vid Hållsta. Leden går förbi åkrar, gårdar, häst- och fårhagar. Underlaget växlar mellan grusväg, skogsstig och asfalt.

Anslutningsled till Eriksgatan

Gnestaleden är en anslutningsled till Eriksgatan. Du kan alltså starta din vandring redan i Gnesta. Gnestaleden börjar vid västra rondellen nära Vackerby, där väg 830 möter väg 57, och når Eriksgatan nära Karlslund. Därifrån kan du följa Eriksgatan vidare mot Aspa och Nyköping (ca 18 km) eller så kan du ta dig till Björnlunda (3 km). Du som går eller cyklar från andra hållet är naturligtvis också välkommen att färdas utmed leden till Gnesta! Läs om Eriksgatan här. 


Vandra Eriksgatan och Sörmlandsleden

Gnestaleden kan vara en trevlig anslutningsetapp om du vill vandra både på Eriksgatan och Sörmlandsleden (Sörmlandsleden Etapp 13:1 Gnesta). För att nå Sörmlandsleden från Eriksgatan följder du Gnestaledens blå markering mot Gnesta till rondellen i korsningen mellan vägarna 830 och 57. Följ sedan Västra Storgatan till centrala Gnesta. Vid tågstationen hittar du skyltar med information om Sörmlandsledens vandringsetapper i närområdet. Läs om Sörmlandsleden i Gnesta.

Bild på kartan om cykelleden

SNABBFAKTA

Gnestaleden är en cykel- och vandringsled som är ca 10 km lång och ansluter till Eriksgatan.

Kategorier

Eriksgatan

Gnestaleden

Näckrosleden

Sörmlandsleden