Vandra

Närhet till naturen

Här hos oss har du alla möjligheter att komma naturen riktigt nära.  Flera olika naturtyper som naturbetesmarker, ekhagar, barrnaturskogar, ädellövskogar - och mängder av sjöar!
Här finns ett mycket rikt fågelliv där 125 häckande olika arter har observerats. Även några rödlistade arter  som berguv, tjäder och rördrom har noterats i trakten.

Sjöarna, en sjättedel av kommunens yta, utgörs av slättsjöar och små skogstjärnar till djupa sprickdalssjöar. I särklass står den stora sjön Båven med sina många öar och sitt riksintressanta bestånd av fisken mal.

I Gnesta finns flera olika vandringsleder att välja bland. Läs mer om dem här.


Sörmlandsleden – naurens pärla i Sörmland

Vandra 100 mil i omväxlande Sörmlandsmiljö. Du passerar täta skogar, öppna fält och släta klippor längs kusten. Passa även på att ta del av de gamla kulturbygder och historiska minnesmärken som väntar efter vägen.

Sörmlandsleden är uppdelad i sextiotvå etapper, mellan 10-15 kilometer vardera. Terrängen varierar från tuff vandring till lättare söndagspromenad.

Läs mer om Sörmlandsleden här. 

 

I vår vackra del finns flera naturreservat

I Gnesta kommun dominerar de reservat som är avsatta för sina höga biologiska värden. Detta innebär i de flesta fall att det krävs en god rörlighet för att besöka dessa områden. I reservaten finns inte alltid anlagda parkeringar eller vandringsstigar som underlättar besöken. Men utdelningen är stor då man vandrat någon kilometer i produktionsskog och kommer in i reservatens gammelskogar där mossmattorna ligger mjuka och sviktande och kanske en tjäder flyger upp framför vandraren.

Läs mer om naturreservat här.